Omdat je genoeg bent mama, meer dan genoeg!

Aan de moeder die uitgeput is, soms het gevoel heeft niet meer te kunnen functioneren. Die verlangt naar een klein moment om even te kunnen liggen en de rust te pakken die ze zo nodig heeft …