Het AD kopte er onlangs al mee: het schrijfonderwijs holt achteruit! Helaas is dit een feit en zien we steeds meer kinderen met een slecht leesbaar handschrift. Wat is het risico hiervan en is er voor het kind een verschil tussen los en verbonden schrijven? Anne deelt de tips over schrijfletters.

Minder tijd

Binnen het basisonderwijs moeten leerlingen steeds meer leren. Er is steeds minder tijd om aandacht te geven aan dingen die mogelijk de fundering zijn van het verdere leren. Rekenen is steeds belangrijker, net zoals taal, spelling, wereldoriëntatie enzovoort. Hierdoor wordt er steeds minder aandacht geschonken aan de fijne motorische ontwikkeling.

>> LEES OOK: Waarom ik vind dat alle peuters op judo moeten

Schrijven

De ontwikkeling van het schrijven begint al eerder dan in groep drie. In groep één en twee maken de kinderen een start met het oefenen van schrijven. Al kennen ze dan meestal nog geen letters. De opdrachten die ze daar krijgen, zijn al gericht op voorbereidend schrijven. Ze maken doolhofjes, cirkels, golfjes, vierkanten en zelfs grassprieten helpen hen uiteindelijk te leren schrijven! Door veel te oefenen worden de kinderen hier steeds beter in.

Tips voor schrijfletters | De fijne motoriek en leren schrijven | Kinderfavorites

In groep drie leren ze dan de letters. Het hangt af van de schrijfmethode of er gestart wordt met schrijf- of blokletters. Dit gaat gepaard met leren lezen. We weten namelijk dat we dingen beter onthouden als we ze ook opschrijven. Dit betekent dat kinderen dus sneller en beter leren lezen als ze tegelijkertijd de letter leren schrijven.

Schrijfletters vs. blokletters

Uiteindelijk leren de meeste kinderen bij aanvang de schrijfletters. Wanneer dit echt te moeilijk blijkt, wordt er soms in overleg met ouders besloten om toch voor de blokletters te gaan. Simpelweg omdat de leerkracht het niet kan lezen. Maar wat zijn de gevolgen hiervan?

Bij het schrijven van schrijfletters hebben alle letters een specifieke vorm: de ‘l’, ‘k’, ‘b’ en ‘h’ hebben lange duidelijke lussen naar boven en de ‘j’, ‘g’ en ‘ij’ hebben duidelijke lange lussen naar beneden. Die lus moet je eigenlijk wel maken, anders kom je met de rest van de letter niet goed uit.

Lees ook: Wat kun je doen om de schrijfmotoriek van je kindje te stimuleren?

Maar wat als je de blokletters schrijft en je schrijft een ‘h’, maar maakt het stokje te kort? Dan wordt het een ‘n’. Ook zien we dat kinderen die blokletters schrijven sneller gaan spiegelen en bijvoorbeeld ‘b’ en d verwarring hebben. Of ze zetten de ‘s’ de verkeerde kant op. Dit komt omdat ze niet in één vloeiende beweging schrijven, maar steeds voor elke letter opnieuw moeten nadenken. Dit terwijl ze bij schrijfletters steeds een woord doorschrijven en daarbij veel efficiënter zijn en minder fouten tegen de lettervorm maken.

Wat is het risico van een onleesbaar hanschrift en maakt het voor een kind uit of het in blokletters of schrijfletters schrijft?

Schrijfletters eerst!

Wat moet je als ouder dan doen wanner de leerkracht aangeeft blokletters aan te willen bieden? Help je kind! Ga samen de schrijfletters oefenen en schakel desnoods een therapeut in die gespecialiseerd is in schrijfproblemen. Je kind heeft er zoveel meer baat bij op latere leeftijd om wel de schrijfletters te kunnen.

Ik weet wel dat we meestal uiteindelijk toch los gaan schrijven, maar als de basis niet goed is zal ook op volwassenleeftijd je eigen boodschappenbriefje lezen een probleem blijven!

P.S.: Heeft jouw kind schrijfproblemen? Trek op tijd aan de bel. Wacht niet tot ze echt achterlopen. De inhaalslag die dan gemaakt moet worden, duurt langer!