Gelukkig zijn de verplichte cito kleutertoetsen al een tijd afgeschaft. Want hoezo kleuters toetsen?! Persoonlijk ben ik hier nooit een voorstander van geweest. Niet als moeder en ook niet als pedagoog.

kleuters

In een maatschappij waar presteren, status en aanzien steeds belangrijker wordt, je niet buiten de boot kan vallen, omdat je dan gewoonweg niet begrepen wordt en/of er geen tijd en geld is om daar aandacht aan te besteden, vind ik het juist van belang dat kinderen zo lang mogelijk kind moeten blijven kunnen zijn. Zonder dat ze al op zo’n jonge leeftijd de druk van “presteren” voelen, op hun tenen lopen of merken dat ze misschien “anders” zijn.

Kleuters moeten spelen!

En dat betekent voor mij dat ze in de kleuterklassen nog mogen kleuteren, oftewel; spelen, spelen en nog eens spelen! En ondertussen spelenderwijs hun sociale, emotionele, cognitieve, motorische en taalvaardigheden ontwikkelen. Gewoon door het samen buiten spelen, luisteren naar verhaaltjes van de juf of meester, gymen, uitstapjes maken, verven, tekenen, experimenten uitvoeren (proefjes doen) en praten over de regels die er zijn. Het spel stimuleert namelijk AL deze ontwikkelingsgebieden, oftewel: jonge kinderen leren door te spelen!

Spel als leidende activiteit

En natuurlijk moet er ook aandacht zijn voor het tellen, benoemen van getallen en letters van het alfabet, alleen moeten kleuters dit niet op een schoolse wijze aangeboden krijgen, maar door middel van het spel. Spel moet de leidende activiteit zijn!

Rol van leerkracht

En daarnaast is de rol van de leerkracht uiteraard heel belangrijk. Denken zij in hokjes, plakken ze stempels of hebben ze oog en respect voor het kind als individu? Want daar gaat veel mis, mijns inziens. Als je als kind opvalt omdat je niet stil kan blijven zitten op je stoel, je niet lang genoeg kan concentreren, je iets meerdere malen uitgelegd moet krijgen voordat je het begrijpt, je af en toe ineens heel boos wordt, je niet praat, je nog in je broek plast, je andere kinderen slaat, dan heb je naar mijn idee “pech” binnen het huidige onderwijssysteem.

De groepen zijn namelijk te groot om daar aandacht aan te kunnen besteden of de scholen willen enkel goede resultaten van hun leerlingen en daar passen leerlingen die daar niet aan voldoen niet bij. En de leerkracht die het kind met al zijn mogelijkheden of onmogelijkheden  wel echt “ziet” en daar aandacht aan wil besteden, die heeft vaak niet de mogelijkheid om dit te doen. En dat kan tot gevolg hebben dat deze kindjes al in de kleuterklas (of later) onzekerheid, teruggetrokken of juist druk gedrag, faalangst, weinig zelfvertrouwen ontwikkelen.

Kleuteren is leerzaam

Laat kleuters nu gewoon 2 jaar kleuteren oftewel spelen, zodat zij op die manier de belangrijkste vaardigheden die zij de rest van hun leven nog nodig gaan hebben, kunnen ontwikkelen. In deze 2 belangrijke jaren, moeten ze de basis kunnen leggen voor hun latere leven. Ze dienen zelfvertrouwen te ontwikkelen, leren geloven in hun eigen kunnen, op welk niveau dat ook is en respect voor de ander hebben. Maar dan dus spelenderwijs en op een ontspannen en leuke manier.

Met daarnaast de nodige en juiste aandacht voor het kind dat “opvalt”, moet dat toch goed komen?

Wat vind jij? Ik ben benieuwd naar jouw mening.

Lieve groet,

Joyce

2 Comments on Kleuters zijn geen schoolkinderen!

  1. Ik ben het niet helemaal met je eens. Ik ben wel voor toetsen. Nou ja niet doorlopend natuurlijk, want ik ben het absoluut eens met spelend leren. Maar die ene toets in groep 2, is voor de kinderen echt niet erg. Meteen een goed moment om dan ook daadwerkelijk te stoppen met opleggen van druk. Het is geen examen dat ze moeten halen, maar een hulpmiddel om te zien (objectief als er op de juiste manier mee omgegaan wordt) hoe ver het Londenstraat. Zonder dat er een “gekleurde” mening van de juf gegeven wordt. Daarbij vinden de kinderen het ook gewoon leuk, en leren ze omgaan met toetsen maken, en dat mag best als voorbereiding van groep 3.
    Alles valt en staat met hoe wij als volwassenen er mee omgaan en aanbieden. Zolang wij het niet snappen, en willen presteren en afrekenen, gaat het mis. Maar dat geldt lang niet alleen voor toetsen bij kleuters. Maar kijk eens op marktplaats, je kunt alle Cito toetsen gewoon kopen……wat leren we onze kinderen dan????

    • Hallo Marijke,
      Dank voor je reactie. Ik ben het met je eens dat alles valt en staat met hoe wij als volwassenen ermee omgaan. En als de nadruk niet zo expliciet zou liggen op presteren en er voldoende aandacht zou zijn voor het individuele kind, ongeacht wat zijn/haar resultaten zouden zijn, dan zou ik er minder moeite mee hebben dat ze zo jong als getoetst worden. Alleen gaat het meestal niet op deze manier en dan ben ik dus bang voor de druk en eventuele negatieve resultaten die dit sommige kinderen met zich mee kan brengen. En uiteraard zijn er ook hele goede en fijne leerkrachten. Ik heb het geluk dat ik die bij mijn kinderen voor het meerendeel mee heb mogen maken, maar er zijn er ook zoveel die helaas de plank mis slaan. Veel meer aandacht voor de pedagogiek binnen het onderwijs zou al een goede stap zijn. Groet, Joyce

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *